حواصیل خاکستری

نام انگلیسی : Grey Heron

نام فرانسوی : Heron cendre

نام علمی (لاتین) : Ardea cinerea


چطور پیدایش کنیم :90 سانتی*متر ؛ از حواصیل*های دیگر به وسیله اندازه بزرگ ، سطح پشتی خاکستری ، سر و گردن سفید با نوار چشمی پهن و سیاه که تا انتهای کاکل بلندش امتداد پیدا می کند ، مشخص می شود . در جلوی گردنش دو ردیف خط* چین ِ سیاه و روی شکم سفید*رنگش لکه*ای سیاه دیده می*شود . منقار دراز و خنجر شکلش زرد رنگ و پاهایش قهوه*ای است ، ولی هر دوی آنها در بهار قرمز رنگ می*شود . پرنده نابالغ از لحاظ رنگ*آمیزی یکنواخت*تر است با گردنی خاکستری*تر ، که روی سرش رنگ سیاه دیده نمی شود . حواصیل خاکستری مدت*های طولانی در وسط یا کنار آب بدون حرکت می*ایستد ، در حالی که گردن خود را راست نگاهمیدارد و یا اینکه سر را بین شانه*ها فرو می برد . گاهی نیز روی درخت می نشیند . پروازش پرتوان است با بال*زدن*های آهسته و پردامنه ، هنگام پرواز سر را عقب و بین شانه*ها ، و پاها را کشیده نگهمیدارد .
زیستگاه :


علفزارهای پر*آب ، رودخانه*ها ، دریاچه*ها و ساحل دریا . بطور دسته*جمعی و معمولا روی درخت*های بلند آشیانه می سازد .
پراکندگی :


حواصیل خاکستری پرنده ای ست که زمستان*ها از پراکندگی نسبتا زیادی برخوردار است و به تعداد نسبتا فراوان در ایران زادوولد می کند .منبع: وبسایت پرندگان ایران