حواصیل بزرگ

نام انگلیسی : Goliath Heron

نام فرانسوی : Heron goliath

نام علمی (لاتین) : Ardea Goliath


چطور پیدایش کنیم :


120 سانتی*متر ؛ بزرگترین حواصیل ، تا حدی شبیه به یک حواصل ارغوانی غول*پیکر بنظر می آید ، ولی سطح پشتی آن خاکستری مایل به آبی کمرنگ*تر و یکدست*تر است و سیاهای روی تارک را ندارد . سر و گردن و سطح شکمی آن بیشتر خرمایی رنگ است . منقار خیلی بزرگ و تقریبا سبز رنگ و پاهای تیره*رنگی دارد . پرواز آن مشخص و شامل بال*زدن*های آهسته و پردامنه است . رفتارش همانند حواصیل خاکستری است ، ولی معمولا تک*زی می باشد .
زیستگاه :


تالاب*های وسیع ، خورها ، زمین*های ساحلی هموار و گلی و مناطقی که درخت حرا می روید .
پراکندگی :


حواصیل بزرگ پرنده ای*ست که زمستان*ها به ندرت در جنوب خلیج فارس و منطقه ساحلی بلوچستان دیده می*شود .

منبع: وبسایت پرندگان ایران