لک لک گردن سفید - گردن کرکی


انگلیسی : White-necked stork or Woolly-necked Stork

فرانسوی : Cigogne épiscopale

لاتین : Ciconia episcopus


چطور پیدایش کنیم:

100 تا 110 سانتی*متر ؛ این پرنده به وسیله پرو بال سیاه براق مایل به سبز تیره ، گردن دراز ، منقار شاخی رنگ با خط افقی قرمز که به صورت نوار باریکی دورا دور منقار را احاطه کرده به آسانی تشخیص داده می شود . پاهای دراز ، دم سفید و گردن سفید (مایل به خاکستری روشن) کرکی شکل که تا حد تارک و پس سر پرنده پیش می رود عمده مشخصه آن است . روی درخت*ها و گاها ساختمان*ها می نشیند و در این حالت اغلب یک پای خود را جمع می کند . آرام و با تانی راه می رود ، در پرواز آهسته بال می زند و اغلب بالباز اوج*گیری می کند . طرح بدن در حال پرواز با گردن دراز کشیده سفید ، و پشت قوز کرده ، پرهای سیاه کناری و سفیدی زیر دم آنرا از لک لک سیاه متمایز می*سازد . پاها گوشتی رنگ ، و تارک سیاه مایل به سبز تیره با جلای بنفش است که در خارج از فصل زاد و ولد رنگ آن روشنتر و همگن تر با رنگ روشن گردن می*شود . در فصل زاد و ولد پرهای سینه و سر ، سیاه با جلای زرشکی و سبز مایل به بنفش است که در بازتاب نور خورشید گاها ارغوانی می نماید و نیز لکه هایی به همین رنگ در پشت هر بال مشاهده می*شود .


زیستگاه :

تالاب ها ، علفزارها و کشتزارهای پر آب . در فصل زادوولد ، بر روی توده*های علف ، تیرهای تلگراف و گاهی روی درخت*ها آشیانه می سازند .


پراکندگی :

لک لک گردن سفید از جمله پرندگانی*ست که طی گزارشات رسیده یکبار به صورت اتفاقی از بلوچستان ناحیه بمپور گزارش شده است و اما در حال حاضر هیچ اطلاع دقیق و درستی از وضعیت پراکندگی و یا مشاهده مجدد آن در دست نیست .منبع: وبسایت پرندگان ایران