و ما هم میگیم گل قهر کن :)
به جز اون گل بزرگ بد بو
همشون توی ایران هستند و به وفور یافت میشن :)