اصفهان / واحد مرکزی خبر/ اجتماعی تعداد پرندگان زمستان گذر استان اصفهان در سرشماری امسال پرندگان در مقایسه با پارسال 25 درصد افزایش یافت . - کارشناس محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان اصفهان گفت : 15 هزار قطعه پرنده مهاجر در سرشماری امسال شناسایی شدکه در مقایسه با سرشماری پارسال 3 هزار قطعه افزایش دارد . - خانم امیدی افزود : این تعداد پرنده با سرشماری در 18 سایت سرشماری پرنده در منابع آبی این استان از جمله رودخانه زاینده رود ،تالاب گاوخونی ، دریاچه حنا، سد های زاینده رود ، قره قاچ ، سد کمانه و مجموعه قایقرانی ذوب آهن ، شناسایی و پلاک گذاری شدند