شرکت سازنده چاپگرهای سه بعدی “میکربات” تصمیم دارد با اجرای پروژه ای برای خرچنگهای بی خانمان در سرتاسر جهان خانه چاپ کند تا این جانداران آسیب پذیر دیگر ناچار نباشند برای حفظ بقای خود به زباله ها رو بیاورند.به گزارش خبرگزاری مهر، حتی خرچنگهای هرمیت نیز در برابر نوساناتی که در اقتصاد اکولوژیکی آنها وجود دارد، ایمن نیستند. کمبود جهانی صدف باعث شده این خرچنگها با کمبود شدید محل سکونت مواجه شوند.از این رو شرکت سازنده چاپگرهای سه بعدی “میکربات” با هدف فراهم آوردن صدف کافی برای خرچنگهای بی صدف، پروژه ای به نام “سرپناه” را راه اندازی کرده و در آن به طراحی صدفهایی می پردازد که می توان آنها را با استفاده از چاپگرهای سه بعدی چاپ کرده و در اختیار خرچنگها قرار داد.ساخت صدف شیشه ای برای خرچنگی بی خانمان به نام “هوارد” در مرکز ملی حیات دریایی بیرمنگامخرچنگهای هرمیت به همراه صدفهایشان متولد نمی شوند و باید در میان دریا برای خود زیستگاهی مناسب را بیابند که معمولا این زیستگاه یک صدف خالی از سکنه است. با این همه کمبود صدف شدید به تازگی خرچنگهای هرمیت را با دردسر مواجه کرده به شکلی که تعدادی از آنها مجبور شده اند برای یافتن سرپناه به جایگزینهای نامناسبی رو بیاورند.استفاده از تکه های زباله، در اینجا سر شکسته یک بطری به عنوان صدف توسط خرچنگهای هرمیتبرای مثال خرچنگهای هرمیتی که نمی توانند صدف مناسب را برای سکونت خود بیابند، از انواع زباله های موجود در سواحل یا آب دریاها، از بطری ها گرفته تا پوکه های فشنگ و هر زباله دیگری که بتوانند پیدا کنند به عنوان سرپناه استفاده می کنند.
یکی از نمونه های صدف چاپ شده برای خرچنگهابر اساس گزارش وایرد، از این رو گروهی در شرکت سازنده چاپگرهای سه بعدی میکربات تصمیم گرفته اند به این جاندارن آسیب پذیر در یافتن سرپناه کمک کرده و صدفهایی را با کمک فناوری های طراحی و چاپ سه بعدی برای آنها بسازند. در حال حاضر هیچکس مطمئن نیست که خرچنگها از این صدفهای چاپ شده به عنوان خانه استفاده کنند و هنوز نوع موادی که برای ساخت این صدفها به کار گرفته شده قطعی نیست.