توسط یگان حفاظت محیط زیست یزد انجام شد: شکارچی متخلف درشهرستان ابرکوه دستگیر شد شکارچی متخلف توسط یگان حفاظت محیط زیست استان یزد درشهرستان ابرکوه دستگیر شدبه گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان یزد، دامون قاسمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابرکوه با اعلام این خبرگفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست ابرکوه با همکاری مامورین انتظامی موفق به دستگیری یک نفر متخلف به همرا ه چهار کله شکار و مقداری گوشت ۲ راس جبیر ، یک راس قوچ ویک راس میش و شش عدد کیسه صفرا شدند.وی افزود: در این راستا مأمورین یگان حفاظت ،پس از تشکیل پرونده در این خصوص به همراه موارد ضبط شده و صورتجلسه تنظیمی جهت پیگرد قانونی، تحویل مقامات قضایی شدند.