دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان گیلان، طرح ملی محیط یار در استان گیلان با همکاری اداره کل آموزش وپرورش این استان کلید خورد.
براساس این گزارش ، طرح ملی محیط یار که مبتنی بر تغییر رفتارزیست محیطی جامعه هدف یعنی دانش آموزان پایه گذاری شده است از طریق افزایشدانش زیست محیطی و برانگیختن نگرش های محیط زیست بر ساخت هویت های مسئولانه تردر برابر محیط زیست تکیه خواهدزد
اجرای پایلوت طرح ملی محیط یار، ۱۵مدرسه منتخب را در ۲ مدرسه رشت،۱ مدرسه در خمام، ۳ مدرسه در صومعه سرا، ۳ مدرسه در انزلی، ۳ مدرسه دررضوانشهر، ۳ مدرسه در کیاشهر، را پوشش می دهد که در پایاندوره های آموزشی و پس از کسب آموزشهای لازم رسماً دانش آموزان این خطه نیز به عنوان محیط یار مدرسه در ارتقاء و فرهنگ زیست محیطی کشورمان قدم خواهندگذشت.
در حال حاضر دانش آموزان علاقمند جهت عضو شدن در طرح محیط یار می توانند به آدرسwww.gilandoe.irمراجعه و در قسمت “شما هم می توانید عضو شوید“ ثبت نام نمایند.