به گزارش خبر آنلاین حیات وحش صحراها، ‌ویژگی‌های مخصوص به خودش را دارد. موجوداتی که در مناطق دیگر زمین یافت می‌شوند،‌ اغلب در آب‌وهوای بیابانی،‌که می‌تواند خشک و سوزان یا برعکس بسیار سرد و سخت باشد، دوام نمی‌آورند. از سوی دیگر،‌ موجودات ساکن شن و ماسه‌های داغ بیابان یا زمین‌های خشک و بی‌آب و علف یا یخ‌های گسترده زیر بادهای سهمگین هم، فقط به چنین فضاهایی تعلق دارند و آن‌ها را جای دیگری نمی‌توانید پیدا کنید.
نشنال‌جئوگرافیک برخی از این موجودات را از صحراهای متنوع سراسر زمین انتخاب کرده که می بینید.