زینب خانوم گفتن متاسفانه واگذار شده چینو و هنوز اعلام نکرده بودن.

منم گفتم متاسف واسه چی؟!! مهم اینه که چینو خونه دار شده باشه.

باز هم ممنون از لطف و پیگیریتون.

تاپیک قفل میشه.