رییس اداره حفاظت محیط زیست تربت جام گفت: آهوان در زیستگاه های تربت جام رها سازی می شوند جواد دامن پاک رئیس اداره حفاظت محیط زیست تربت جام از جابجائی ۲ راس آهوی نر به سایت سیمان زاوه و بالعکس خبر داد و افزود: رهاسازی تعدادی از آهوان در زیستگاههای اصلی در شهرستان تربت جام از جمله برنامه های آتی در سایت مذکور به شمارمی رود.به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، جواد دامن پاک رئیس اداره حفاظت محیط زیست تربت جام گفت: در راستای توسعه فعالیتها در سایت پرورش آهو چشمه گل و نیز افزایش ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی ،اداره محیط زیست تربت جام میزبان ۴۰ نفر از دانشجویان رشته محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد بود.وی افزود:این گروه چهارمین گروه از دانشجویان دانشکاههای مختلف استان است که اقدام به بازدید از سایت پرورش آهو تربت جام نموده اند.رییس اداره حفاظت محیط زیست تربت جام خاطر نشان کرد: تنی چند از اساتید دانشگاه از این سایت بازدید کردند که منتج به انتخاب یک پایان نامه مقطع فوق لیسانس با محوریت موضوع رژیم غذائی آهوان سایت بوده است که در حال انجام است .همچنین با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با آموزش و پرورش شهرستان بازدید هفتگی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی همچنان ادامه دارد .جواد دامن پاک یاد آور شد: جابجائی ۲ راس آهوی نر حسب دستور اداره کل محیط زیست استان از تربت جام به سایت سیمان زاوه و بالعکس و نیز رهاسازی تعدادی از آهوان در زیستگاههای اصلی در شهرستان از جمله برنامه های آتی در سایت مذکور به شمارمی رود.