به نظر من متن سایه جون خیلی قشنگ و تاثیر گذاره ولی باید رو طرحش یکم کار بشه.من واقعا از متنش خوشم اومد:wink: