شیراز / واحد مرکزی خبر / اجتماعی تصویر دارد درحمله کفتارها به آغل گوسفندی در روستای کوشکک آباده طشک نیریز11 راس بزغاله تلف شد. رحیم عزیزی بخشدار آباده طشک گفت: این حادثه 30 میلیون ریال خسارت بر جای گذاشت. کفتارهای گرسنه شب گذشته با حمله به آغل گوسفندان این روستا 4 راس بزغاله را دریدند و7راس را نیزخفه کردند . گرگ ، روباه و کفتار از جمله حیوانات درنده این منطقه هستند . بخش آباده طشک در160 کیلومتری شمال شرق شیراز قرار دارد