ثبت دو هزار و ۳۵۰ تصویر از گونه های مختلف حیات وحش میاندشت مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: طی ۴ ماه نصب دوربین های تله ای در مناطق مختلف پناهگاه حیات وحش میاندشت در مجموع دو هزار و ۳۵۰ تصویر از گونه های مختلف حیات وحش میاندشت به ثبت رسید.به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، مهندس آبسالان افزود : از مهمترین تصایر ثبت شده می توان به گونه منحضر به فرد یوزپلنگ آسیایی ، کاراکال، آهو ، گربه دشتی ، گرگ، کفتار ، شاه روباه، روباه معمولی، انواع پرندگان اشاره نمود.وی افزود : پناهگاه حیات وحش میاندشت از لحاظ تنوع گونه ای جانوری و گیاهی مقام نخست را در بین مناطق تحت حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی دارد.مهندس آبسالان خاطر نشان کرد : وجود گونه نادر یوز پلنگ آسیایی در این منطقه باعث شده تا این منطقه از لحاظ اهمیت حفاظت در ردیف مناطق بین المللی (IUCN) قرار گیرد. به همین دلیل حفاظت از این منطقه از اولویتهای مهم اداره کل حفاظت محیط زیست استان و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. وی کاهش طعمه یوز پلنگ و خشکسالی متوالی را از مهمترین تهدیداتی نام برد که آینده نسل این گونه با ارزش را با خطر جدی مواجه می کند.