اجتماعی
8 شکارچی متخلف در منطقه شکار ممنوع آذرشهر بازداشت شدند .


رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آذرشهر گفت : ماموران حفاظت از محیط زیست در مناطق شکار ممنوع سهند 2 این 8 شکارچی متخلف را تعقیب و آنان را با 5 قبضه سلاح شکاری بازداشت کردند . آقای شاهدگفت : به همراه این شکارچیان متخلف 100 فشنگ شکاری، چراغهای نورافکن و چند فقره سلاح سرد نیز کشف شد .

منطقه شکار ممنوع حیوانات وحشی آذرشهر به وسعت حدود 450 هکتار در بلندی های روستاهای آلمالوداش ، جراغیل ، قرمزگل و صغایش واقع شده است که در این منطقه علاوه بر حیوانات مختلف وحشی بیش از 200 راس قوچ و میش وجود دارد.