خفاش سبیل دار یكی از كوچك ترین خفاش های ایران است.

گوش ها متوسط و باريك اند، گوشك از نصف طول گوش بلندتر است و نوك تقريبا تيزى دارد. پرده بالى تيره رنگ است و كمى بالاتر از قاعده انگشت شست به پا وصل مى شود. طول سر و تنه چهار تا پنج سانتى متر و وزن آن از۵‎/۴ تا ۱۳ گرم است. بيشتر در غارها، سقف خانه ها، سوراخ درختان و شكاف سنگ ها زندگى مى كند. در ايران تاكنون از گرگان تا آذربايجان، باختران و تهران گزارش شده است. اوايل غروب و حتى در روشنايى روز در ارتفاع دو تا پنج مترى شروع به پرواز مى كند. پروازى آهسته دارد كه گاهى با بال بال زدن همراه است. اغلب به طور كلونى زندگى مى كنند و معمولا در زمستان مدتى به خواب مى روند. از حشرات تغذيه مى كند، معمولا هم بالاى سطح آب و اطراف درختان به شكار مى پردازد.