رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستانهای آمل و محمودآباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج قطعه قوی مهاجر زمستان گذران پس از برخورد با سیمهای فشار برق دچار برق گرفتگی و شکستدگی بال شده بودند و توسط یک دوستدار حیات وحش مداوا و به این اداره تحویل داده شد.علی محمد دعا گو افزود: با تشخیص ماموران و کارشناسان این اداره، مبنی بر بازیابی سلامت کامل این پرنده ها، در منطقه حفاظت شده پرندگان وحشی رها و به دامان طبیعت برگشت داده شد.وی تصریح کرد: در سال گذشته چندین پرنده با ارزش و کمیاب توسط دوستاران حیات وحش و ماموران این اداره پیدا شده بودند که پس از دوران درمانی و رفع مشکلات به طبیعت رهاسازی شد.رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آمل و محمودآباد گفت: دوستداران طبیعت هم اکنون از تعدادی پرنده با ارزش دیگر که بر اثر مسمومیت و مصدومیت دچار مشکل شدند نگهداری می کنند تا پس از بهبودی آنان را به محیط طبیعی شان بازگردانند.دعاگو افزود: این اداره امکاناتی را برای نگهداری پرندگان مصدوم در اختیار دوستداران پرندگان و طبیعت قرار می دهد.وی یادآورشد: طبیعت و زیبا نگه داشتن محیط طبیعی افراد به خودشان بستگی دارد و در واقع خودشان باید از طبیعت محافظت کنند.وی اضافه کرد: امسال حدود هزار قطعه قو برای زمستان گذرانی به منطقه حفاظت شده سرخرود کوچ کردند و مسئولان شهر سرخرود و دوستداران به حیاط وحش در اقدامی جالب اقدام به ریختن دان در منطقه زیست آنان کردند.زمستان گذرانی قوهای سفید به همراه تعدادی زیادی از گونه های پرنده های مهاجرآبزی و کنارآبزی در منطقه حفاظت شده سرخرود و فریدونکنار، جلوه های زیادی از طبیعت خدادادی را درمنطقه به وجود آورده است.افراد بسیاری از سراسر کشور برای تماشای پرندگان مهاجر به شهرسرخرود و فریدونکنارسفر می کنند.