مهرداد حاج حسینی' عصر سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تاكنون 38 گونه پرنده شكاری در زیستگاه های كشور شناسایی شده كه مشاهده 33 گونه این پرندگان شكاری در زیستگاه های استان مركزی بیانگر گنجینه ارزشمند محیط طبیعی این استان است.وی توضیح داد: عقاب طلایی، سارگپه معمولی ،عقاب شاهی،سارگپه پرپا ، شاه بوف، جغد جنگلی، دلیجه، سنفر تالابی ، كركس و عقاب صحرایی از گونه های پرندگان شكاری استان مركزی است.سرپرست محیط زیست طبیعی اداره كل حفاظت محیط زیست استان مركزی اظهار كرد: از پرندگان شكاری استان در سال 2008 گونه عقاب شاهی و دلیجه در طبقه آسیب پذیر و كركس در طبقه در معرض انقراض قرار گرفته و حمایت ها و برنامه های خاصی برای آن ها در دست انجام است.حاج حسینی اضافه كرد: اداره كل حفاظت محیط زیست استان مركزی برنامه های شناسایی و توسعه مناطق شكار ممنوع ، گشت های سیار حفاظتی در قالب یگان مسلح را برای برخورد با شكار و صید در زیستگاه های طبیعی این استان انجام می دهد و آموزش و همكاری محیط یاران نیز در حوزه حمایت از پرندگان استان مركزی به ویژه گونه های شكاری با قوت دنبال می شود.وی برخورد پرندگان شكاری به دكل های برق فشار قوی را یكی از مشكلات و چالش های جدی در مسیر مهاجرت و زیست این پرندگان دانست و گفت: اقدامات حمایتی و اصلاحی در این خصوص انجام شده است و پرندگان اسیب دیده برای مداوا و بهبود به دوستداران طبیعت و باغ وحش اراك تحویل می شوند.ك/3از 521گونه پرنده شناسایی شده در ایران 205گونه در استان مركزی وجود دارد.