دیسپلازی مفصل رانی - لگنی

این مشکل در سگهای بزرگ شیوع دارد و موجب آزردگی حیوان و صاحب آن خواهد شد. دیسپلازی مفصل رانی - لگنی عارضه ای مادرزادی است که تحت تاثیر شرایط محیطی و تغذیه ای بروز می دهد.
معمولا این عارضه به دلیل بد شکلی مفصل رانی - لگنی پدیدار می گردد .
حیوان در این وضعیت دچار درد و لنگش شده و گام برداشتن به خوبی انجام نمی گیرد.
بعضی سگها علائم بیماری را در سنینی که رشد سریع دارند (4 تا 9 ماهگی) نشان داده و در برخی دیگر , علائم را دیرتر بروز می دهند. سایر تظاهرات این عارضه عبارتند از: شنیده شدن صدای حرکت مفصل در حین راه رفتن به دنبال لمس اندام خلفی(جلویی) حیوان ایجاد واکنش می کند و در حین بلند شدن از وضعیت نشسته , حیوان خیلی آرام و با احتیاط عمل می کند.
تشخیص از طریق آزمایش های ارتوپدی و رادیولوژی میسر است. باید وزن سگهای مبتلا کنترل شود. برای کاهش فشار در اندام خلفی و لگن، باید حیوان در محلی گرم و خشک نگهداری شده و جست و خیز کردن او محدود گردد.
سگهایی که مبتلا به این بیماری هستند ، دچار آرتریت می شوند. درمان دارویی می تواند درد را تسکین دهد اما جراحی بیشتر اوقات تنها راه درمان است.
در پایان اشاره می شود که این بیماری ارثی بوده و هرگز نباید از سگهایی که مبتلا به این عارضه هستند برای نسل گیری استفاده شود.
http://www.iraniandog.com/archive/index.php/t-414.html